Thay màn hình mặt kính cảm ứng iPhone X

Tên máy | 1800K| 1900K
Tên máy | 18030K| 13900K
Tên máy | 18030K| 19300K
Tên máy | 12800K| 12900K