cách khắc phục samsung a9 pro 2019 bị treo logo hcm